kjell thorberntsson
Användarnamn: kt
e-post: 
Telefon (hem): 031-982444
Telefon (arb): 031-982229
Mobil: 0703-382254
Född år (ex 1973): 1954
SportIdent: 0
Roller
Nyheter - Ändra
Nyheter - Lägga till
Nyheter - Ta bort