Ändra denna nyhet Hittaut 2018
Hittaut 2018 har börjat 1 maj och håller på till 30 september. Området sträcket sig från Surte i söder till Skepplanda i norr.
Gå in på Hittauts hemsida för mer information.

https://www.orientering.se/provapaaktiviteter/hittaut/ale/
tis 01 maj 2018 19:56 Ellinor Johansson