Ändra denna nyhet Funktionärer ULKM 18/11
Det behövs funktionärer som kan hjälpa till med servering, start, vätska, parkering etc till ULKM 18 november. Om man har möjlighet att hjälpa till får man gärna fylla i formuläret.
/images/mimetype/16x16/text.html.gif Funktionärs formulär
fre 26 okt 2018 15:29 Martin Ankel