Ändra denna nyhet Ändrade egenavgifter för ungdomar och juniorer
Styrelsen har beslutat att ändra egenavgifterna för ungdom och junior.
I bifogat dokument finns de nya regler som gäller från och med 2018.
/images/mimetype/16x16/application.pdf.gif Grundavgift för ungdom och jun
tis 16 jan 22:06 Johan Blick