OK Alehofs hantering av medlemmars personuppgifter

OK Alehof har som idrottsförening en skyldighet enligt stadgarna att föra ett medlemsregister och föreningens medlemsregister omfattas av Personuppgiftslagen (PuL). Detta dokument belyser förhållningssättet till denna lagring och är upprättat i enlighet med anvisningar som finns ifrån Riksidrottsförbundet, RF.

Enligt PuL måste vi be dig samtycka till att vi behandlar lämnade uppgifter om dig i egenskap av medlem i OK Alehof. De personuppgifter som du lämnar kommer att behandlas med datorteknik av föreningen, som är ansvarig för behandlingen.

OK Alehofs medlemmar har ”har genom sitt medlemskap godkänt att föreningen, och de förbund föreningen tillhör, registrerar, behandlar och publicerar medlemens personuppgifter som föreningen beslutat om i sin verksamhet” i enlighet med OK Alehofs stadgar.

Uppgifterna kommer att behandlas inom ramen för det ändamål som föreningen har som idrottsförening. Det innebär att lämnade uppgifter kommer att registreras och helt eller delvis finnas utlagda på föreningens hemsida. Uppgifterna kan även komma att skickas till externa organisationer inom ramen för föreningens verksamhet, exempelvis för rapportering av aktivitetsstöd.

Följande uppgifter lagras i OK Alehofs medlemsregister: namn, adress, telefon, e-postadress, personnummer, medlemsnummer, datum för medlemskap, uppgifter om aktiviteter relevanta för verksamheten, tävlingsresultat, utmärkelser och förtroendeposter.

Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som vi registrerat om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas eller raderas. Uppgifterna raderas när medlemskapet upphör eller på begäran från den registrerade.

Föreningen är ansvarig för att utse en ansvarig administratör och att föreningens medlemmar informeras om uppdraget.

Föreningen får bara använda informationen i IdrottOnline som ett led i föreningens administrativa eller interna verksamhet. Föreningen har inte rätt att använda IdrottOnline för massutskick av reklam eller på annat sätt sprida eller göra reklam för kedjebrev eller kedjebrevsliknande lotterier med hjälp av e-post. Föreningen har inte heller rätt att sprida datavirus, upphovsrättsskyddat material, sårande och/eller stötande (t ex rasistiskt eller pornografiskt) material i strid med svensk lag eller Riksidrottsförbundets riktlinjer.


Stäng fönstret